Организациска структура

E-mail Print PDF

 • Собрание (составено од сите полнолетни членови на заедницата)
 • Управен одбор (составен од седум членови)
 • Претседател на Еврејската заедница (воедно и прeтседател на Управниот одбор)
 • Комисии
  • Комисија за култура
  • Социјална комисија
  • Комисија за грижа и одржување на Еврејските гробишта
  • Верска комисија
 • Клубови
  • Младински клуб
  • Детско катче
  • Женски клуб
 • Генерален секретар
 • Технички секретар
 
replica grey band watch
replica purple band watch
replica orange band watch