Играорна група

Неодамна ентузијасти-членови на заедницата ја формираа фолклорната група Gan Ha Eden (рајска градина на хебрејски). Основниот мотив за оваа фолклорна група е промоција на еврејската култура и традиција низ играта и фолклорот. Групата брои околу 15 членови на возраст од 6 до 45 години, од кои повеќето се членови на Еврејската заедница.

Својот прв настап го остварија на Европскиот ден на еврејската култура во 2009 година во Даут-пашиниот амам. Целта на фолклорната група е да настапува на настани што ги организира Еврејската заедница во Македонија и во државите од регионот и на други фолклорни фестивали.

 

 
replica grey band watch
replica purple band watch
replica orange band watch