Сукот 2011

E-mail Print PDF

 


На 12 октомври го прославивме празникот Сукот. Како и секоја година, суката (колиба) ги чекаше членовите во дворот на заедницата. Најмладите членови и најмногу се забавуваа - поделени во две групи имаа задача да ја украсат суката со гранки, лисја и трска. Децата се запознаа со четирите видови на билки карактеристични за Сукот: етрог (вид цитронско овошје), лулав (листови од палма), адас (гранчиња мирта) и арава (гранчиња од врба). Потоа во суката се кажа молитвата за суката:

Барух ата Адонај Елоену мелех алоам ашер киденашу бемицвотав вецивану лешев басука.

За повеќе информации за карактерот и одбележувањето на Сукот, погледнете го следниов линк: http://ezrm.org.mk/index.php/mk/sukot

 

 

 


 

Last Updated ( DATE_FORMAT_LC2 )  
replica grey band watch
replica purple band watch
replica orange band watch