Песах 2011 година

E-mail Print PDF


 

На 18 април 2011 година го одбележавме празникот Песах. Хазанот Максим Коен одржа служба во синагогата Бет Јаков, а потоа членовите имаа заедничка седер вечера.

Хазанот Коен ја раскажа Хагадата, текстот којшто традиционално се чита за Песах и го поставува редот за седер вечерата, a најмладите членови на заедницата го бараа афикоманот.

 

  
replica grey band watch
replica purple band watch
replica orange band watch